15 நாளில் சர்க்கரை அளவு கட்டுக்குள் வரும் ஆயுசுக்கும் இன்சுலின் தேவைபடாது sakkarai noi maruthuvam

15 நாளில் சர்க்கரை அளவு கட்டுக்குள் வரும் ஆயுசுக்கும் இன்சுலின் தேவைபடாது sakkarai noi maruthuvam